Millars XXXVII 2014

Usos històrics i gestió social de l’aigua

>> descarregar millars-XXXVII-2014

Sergi Selma Castell (Coord.)
Presentació

Reis Lloría Adanero i Sergi Selma Castell
Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià
Water, irrigation, market gardens and heritage in the valencian region

Kilian Cuerda Ros
Els espais irrigats tradicionals de Nàquera. Estratigrafia d’un paisatge històric
The traditional irrigated areas of Naquera. The stratigraphy of a historical landscape

Ferran Esquilache Martí i Enric Guinot Rodríguez
La gestió técnica de la irrigació en les hortes històriques valencianes. El sequier, dels orígens a la desaparició (segles XIII-XVII)
The technical management of irrigation in historical valencian irrigated areas. The ‘sequier’, from the origins to the end, 13th-17th centuries

Tomàs Pérez Medina
Sustentabilitat clivellada. De la gestió hidrològica a l’obra hidràulica al Vinalopó modern
Cracked sustainability. From hydraulic management to hydraulic works in modern-day Vinalopó

Cristian Pardo Nacher
Conqueridors del secà: el procés de fundació de les primeres societats civils de reg a la Plana de Castelló (1897-1914)
Dry land conquerors: the founding process of the first civil irrigation societies in la plana de castellón (1897-1914)

Micheline Cariño i Antonio Ortega Santos
Oasis sudcalifornianos: transferencia cultural del viejo al nuevo mundo áridos
South californian oases: cultural transfer from the old to the new arid world

Jacinta Palerm Viqueira
Del estado despótico al comunismo primitivo
From hydraulic despotism to primitive communism

Estudis

Joaquín Aparici Martí
Los judíos de Segorbe (Castellón) entre 1286-1391
The Jews of Segorbe (Castellón) from 1286 to 1391

Francesc Marco Palau

Aproximació a les tipologies cíviques i polítiques del valencianisme a Castelló de la Plana (1977-2013)
Study of the civic and political typologies of valencian nationalism in Castellón de la Plana (1977-2013)